Strukton realiseert onderdoorgang A2/N2

November 17, 2023

Strukton beheert projectkwaliteit met Gappless

Strukton heeft onlangs een nieuwe onderdoorgang onder de A2/N2 aangelegd om de bereikbaarheid van Eindhoven Noordwest te verbeteren. Tijdens dit wegenbouwproject hebben Willemijn Eggels en een aantal collega’s de kwaliteit bewaakt met het digitale inspectie- en registratieplatform Gappless. Hier vertelt ze als manager projectbeheersing bij Strukton Wegen & Beton de praktijkervaringen.

Infrastructuur van de toekomst

Strukton Wegen & Beton is het bedrijfsonderdeel van de Strukton Groep dat onze civiele infrastructuur van de toekomst aanlegt en onderhoudt. Bij deze bedrijvengroep werken in totaal zo’n 4.000 mensen die een jaaromzet van circa 1,3 miljard realiseren. In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Strukton Wegen & Beton een nieuwe tunnel onder de A2/N2 aangelegd, om de bereikbaarheid van Eindhoven Noordwest te verbeteren, die in oktober 2023 is opgeleverd. “Wij hebben deze onderdoorgang op basis van een UAV-GC-overeenkomst gerealiseerd,” zegt Eggels. “In het voortraject hebben wij samen met de gemeente Eindhoven een bouwteam gevormd en zowel bijgedragen aan het uitvoeringsontwerp als daarna de aanleg gerealiseerd. Om tijdens het gehele project de kwaliteit op de meest efficiënte wijze te kunnen bewaken, hebben wij alle inspecties en keuringen digitaal geregistreerd in Gappless.”

Digitaal registreren en beheren

Eggels is als manager projectbeheersing verantwoordelijk voor alle beheersaspecten, waaronder de steeds belangrijkere informatie en kwaliteit. “Uit het oogpunt van efficiency wil je dat natuurlijk volledig papierloos, oftewel digitaal organiseren. Bij andere infrastructuurprojecten heb ik al goede ervaringen opgedaan met het Gappless-platfom en de bijbehorende app. Vijf jaar geleden hebben wij voor Gappless gekozen, na het vergelijken van verschillende beschikbare oplossingen en een pilot-project. De belangrijkste redenen daarvoor waren en zijn nu nog steeds: de aanpasbaarheid van zowel het platform als de formulieren naar eigen bedrijfsbehoeften, de gebruiksvriendelijkheid en het feit dat je er ook offline mee kunt werken. Vooral de bibliotheek met inspectieformulieren helpt ons als projectcoördinatoren eenvoudig en snel het beheersen van de informatie en kwaliteit in projecten op een efficiënte wijze voor alle betrokkenen te organiseren.

Inspecties beton- en wegwerkzaamheden

Terugkijkend op het aanleggen van de onderdoorgang onder de A2/N2 heeft Gappless voor zowel Eggels als de uitvoerders veel tijd bespaard en fouten helpen te voorkomen. “Wij hebben de formulieren van Gappless hier gebruikt voor alle benodigde inspecties van de betonwerkzaamheden voor de tunnel voor, tijdens en na het storten. Zoals het controleren van de ligging van alle wapening en de betonkwaliteit.

Maar ook voor de weginfrastructuur, het registreren van de temperatuur tijdens het asfalteren, de vlakheid van de deklaag en dieptes van putten, etc.

Op de Gappless-formulieren zien onze uitvoerders zowel alle waarden die ze moeten invullen, als hoe ze deze moeten meten. Met eenduidig digitaal registreren kun je tijdig signaleren of waarden niet voldoen aan de eisen en zo nodig herstellen”. Het verifiëren van de kwaliteitsmetingen versus bijbehorende eisen gebeurt in de Relatics-software voor systems engineering, waarmee Gappless eenvoudig kan integreren.

Efficiënter digitaal werken

Gappless is een complete oplossing om inspecties, keuringen en andere benodigde registraties volledig digitaal af te handelen. Het platform en de app zijn altijd en op elke locatie tegelijkertijd door meerdere mensen voor verschillende toepassingen te gebruiken. Daarna zijn alle uitgevoerde registraties eenvoudig inzichtelijk en te hergebruiken in allerlei rapportages. “Als manager projectbeheersing moet ik er niet aan denken om voor de oplevering nog handmatig ingevulde formulieren te moeten inscannen, rapporteren en archiveren. Dat proces is bij ons volledig geautomatiseerd. Gezien onze goede ervaringen willen wij bij volgende projecten nog meer uit Gappless halen. Daarom gaan wij bij het bouwrijp maken van een 380 kV hoogspanningsstation voor TenneT in Tilburg binnenkort de toegevoegde waarde van de extra GIS-module onderzoeken. Maar ook een keer bij SPIE kijken omdat zij Gappless al langere tijd gebruiken en nog meer uit de mogelijkheden qua koppelingen met andere systemen halen.”

Foto’s