Compensatie Filterstation Eemshaven 380kV

April 21, 2022

Klant Spie

Project

Spie heeft in opdracht van Tennet een compensatie- en filterstation gebouwd dat de kwaliteit van het capaciteitsnet verbetert. Het compensatie- en filterstation Eemshaven 380kV is gebouwd voor alle elektriciteit afkomstig van het Gemini-windpark.

Inzet Gappless

Spie zet Gappless in voor alle uitvoeringsregistraties. “De eenvoud van de applicatie was doorslaggevend, waarbij de softwaretool van Gappless de effectiviteit en efficiency behoudt”, vertelt Peter Paasse, directeur Smart City & Energies SPIE Nederland.

Project informatie

Foto’s