ONZ-onderhoud gerichte werkzaamheden

April 20, 2022

De Jong Zuurmond

Project

Rijswaterstaat heeft De Jong Zuurmond de opdracht gegeven om de volgende werkzaamheden uit te voeren voor de rijkswegen in de regio Oost – Nederland (zuid):

 • Onderhouden van groenvoorzieningen
 • Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden van verhardingen, bermen, watergangen en beplantingsvakken
 • Ledigen van afvalbakken
 • Reinigen van straatmeubilair
 • Reinigen van kolken
 • Reinigen van duikers
 • Uitvoeren van diverse kleine onderhoudswerkzaamheden; (herstel elementen en asfaltverharding, herstel kolken)
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan faunavoorzieningen
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan beplanting
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan geleiderail
 • Het voorbereiden, treffen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen

Naast de onderhoudswerkzaamheden wordt ook het assetmanagement en het calamiteitsmanagement door De Jong Zuurmond uitgevoerd.

Inzet Gappless

Gappless wordt ingezet op alle werkzaamheden binnen het project waarvoor geregistreerd moet worden, van inspectie en schouw tot alle werkzaamheden die uitgevoerd worden door de diverse werkploegen.

Project informatie

 • Start: mei 2018
 • Oplevering: december 2021
 • Locatie project: Regio Oost Nederland (Zuid)
 • Website: De Jong Zuurmond

Foto’s