Dijkversterking Neer

April 21, 2022

Klant Strukton Civiel

Project

Het project “Dijkversterking Neer” betreft het versterken van de bestaande waterkering en het verhogen van de bestaande dijk in de gemeente Leudal.

De werkzaamheden zijn:

 • Ontwerpen van een groene dijk en twee stuwen;
 • Ontwerpen van de harde kering, inclusief een gedeelte “Glazen kering” en de inrichting van Maasfront;
 • Realiseren van een versterkte groene dijk;
 • Realiseren van twee versterkte stuwen; Hammermolenstuw & Winkelmolenstuw;
 • Realiseren van een versterkte harde kering;
 • Aanpassen van enkele coupures ter plaatse van de groene dijk alsook de harde kering;
 • Aanpassen van de omliggende infrastructuur;
 • Ontwerpen en herinrichten van het historisch erfgoed “De Schans van Neer”;
 • Afstemmen en uitvoeren van een op maat gemaakt ontwerp voor de omliggende percelen.

Inzet Gappless

Gappless is op dit project ingezet om samen met de opdrachtgever en beheerder de nulmeting vast te leggen voordat het werk van start gaat.

Gappless is daarnaast ingezet voor het keuren en inspecteren van alle werkzaamheden.

“De grote voordelen van het gebruik van Gappless op dit werk zit hem met name in de snelheid en herleidbare wijze waarop alle keuringen en inspecties inzichtelijk zijn gemaakt voor alle stakeholders en het toevoegen van het beeldmateriaal” aldus Willemijn Eggels, Senior werkvoorbereider Strukton Civiel Zuid.

Project informatie

 • Start ontwerpfase: december 2018
 • Start realisatie: augustus 2019
 • Oplevering: januari 2021
 • Locatie project: Neer, Gemeente Leudal
 • Website: Strukton Civiel

Foto’s