Gappless ontvangt EcoVadis 2022 Bronzen medaille

March 28, 2022

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt vandaag de dag steeds belangrijker. Dit geldt ook voor SPIE Nederland, dat in dezen werkt volgens haar leidende beginselen om een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Als onderdeel van de raamovereenkomst met Spie heeft Gappless zich op MVO laten toetsen door een externe partij, namelijk EcoVadis. Er wordt getoetst op de volgende criteria: Environment, Labor Practices, Fair Business Practices, Sustainable Procurement.

Deze eerste toetsing (nulmeting) heeft geleid tot inzicht in de manier waarop Gappless in de dagelijkse praktijk met deze thema’s omgaat. Met trots kunnen we vermelden dat Gappless deze toetsing met succes heeft ondergaan en dat EcoVadis ons heeft beloond met een bronzen medaille.

Spie heeft het resultaat van deze bronzen medaille enthousiast ontvangen en stimuleert Gappless om de score in de toekomst nog te verbeteren.

“Voor een ‘nulmeting’ van een organisatie is een bronzen medaille een geweldige prestatie” aldus Richard Beckers, verantwoordelijk bij Spie voor de jaarlijkse CSR campagne.

Ecovadisbronzenmedaille